Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitgesproken dat de methode voor toestemming voor stikstof activiteiten niet juist was. Stikstof is ammoniak en stikstofoxiden en is afkomstig van verkeer, industrie, landbouw en vanuit processen bij o.a. bouwen. De stikstof heeft invloed op natuur van de aangewezen Natura 2000 gebieden. Er is daarom vaak een Natuurbescherming vergunning nodig.

De vergunningverlening heeft voor projecten door de stikstofuitspraak tijdelijk stilgelegen.
Vanaf maandag 16 september 2019 is dit geleidelijk weer op gang gekomen. Dit doordat de
nieuwe versie van de zogenoemde AERIUS Calculator beschikbaar is gekomen. Dit is een
rekenprogramma waarmee de stikstofdepositie op een natuurgebied van een nieuw of
uitbreidingsproject kan worden berekend. Met behulp van deze calculator kan voor bepaalde
activiteiten die de natuur niet negatief beïnvloeden, weer een vergunning worden aangevraagd.
We kunnen dit voor uw plan invoeren en berekenen.