Certificering G&O Consult

Als bedrijf weet u dat kwaliteit boven alles gaat. Kwaliteit geeft bestaansrecht. Kwaliteit is waar mensen u om weten te vinden en voor terugkomen. Hoewel die kwaliteit natuurlijk helemaal goed zit binnen uw bedrijf, zal niet iedereen dit zondermeer altijd aannemen.
Wat voor uw bedrijf of organisatie geldt, is ook voor G&O Consult van toepassing. Om onze kwaliteit ook voor u te waarborgen, hebben we dit laten certificeren. Dit om door middel van de ISO 9001 certificering onze kennis objectief aantoonbaar te maken. Met de huidige kennis ondersteunen onze mensen u, om met uw organisatie stappen te maken.
Certificering verwijst naar de bevestiging van bepaalde kenmerken en kwaliteiten van een organisatie. In ons geval wordt deze bevestiging geleverd in de vorm van een externe beoordeling en controle.

Het geaccrediteerde bureau Kiwa heeft G&O Consult beoordeeld, de kenmerken, kwaliteit, e.d. geverifieerd en een certificaat afgegeven.
Het certificaat, zoals aanwezig op ons kantoor aan de Burgemeester Wijtvlietlaan 1 te De Rips, betreft een verklaring dat aan de normen wordt voldaan. De beoordeling en verificatie zijn in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen voor wat betreft: akoestisch onderzoek, onderzoek luchtkwaliteit, geuronderzoek en bestemmingsplan van vraagstelling tot advies.