Gelingadvies

Over ons


G&O Consult is een dynamisch en flexibel adviesbureau. De jarenlange ervaring van de medewerkers op het vlak van milieu, wet- en regelgeving zorgt ervoor dat G&O Consult deze kan toepassen op uw wensen, daarnaast zijn de medewerkers op de hoogte van recente actualiteiten op de specialistische vakgebieden. G&O Consult levert diensten voor particulieren, bedrijven en overheden.

G&O Consult verzorgt een complete vergunningaanvraag of melding voor bedrijven en particulieren. Daarnaast worden oplossingen aangedragen voor uw eenvoudige maar ook complexe vraagstukken. Dit voor de specialistische vakgebieden, zoals bodem, geluid, ruimte, lucht, water, zowel op het vlak van Milieu als Ruimtelijke Ontwikkeling.

In een oriënterend gesprek worden uw wensen in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt de meest effectief aanpak met u besproken. Indien geen standaard oplossingen mogelijk zijn leveren wij maatwerk.

Ook kunnen wij u begeleiden bij de behandeling van zienswijzen of beroepsprocedure  dan wel het verweer voeren in de Rechtbank of bij de Raad van State.

Dit alles om u zo goed mogelijk door procedure regels te begeleiden zodat u gerust kunt slapen.

Voor overheden kan G&O Consult onderzoeken uitvoeren voor de specialistische vakgebieden maar ook de toetsingen verzorgen van rapportages. Daarnaast heeft G&O Consult de beschikking over apparatuur om grondmonstername te verzorgen maar ook voor het uitvoeren van geluidmetingen.

 


Over ons