Geluid

Door middel van het uitvoeren van een geluidmeting, kan het heersende geluidniveau in dB(A) worden bepaald dan wel het bronvermogen van een apparaat of installatie worden bepaald. Het geluid wordt uitgedrukt in decibellen dB(A). De dB(A) is een decibel met een wegingsfactor welke normaal gesproken aansluit bij de gehoorervaring van mensen.