Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Energie

De klimaatdoelstellingen zorgen ervoor dat de zoektocht naar duurzame oplossingen heden ten dage hoog op de agenda staat. Dit biedt ook mogelijkheden voor de agrarische sector. Ook voor advies betreffende zonneparken bent u bij ons aan het juiste adres.

De laatste tijd zien we steeds vaker dat agrarische bedrijven op zoek zijn naar andere verdienmodellen. Veelal zijn dit verbredingen met een extra neventak, zoals een zorgfunctie of een recreatieve functie naast het huidige agrarische bedrijf.

Een trend van de laatste tijd is dat een groot deel van de agrarische bedrijven te kampen heeft met geen opvolging en er voor kiezen om langzaam het bedrijf te beëindigen. Op dat moment zijn er veel afwegingen te maken, waaronder het besluit wat met de grond te doen.

Gezien de klimaatdoelstellingen van onze regeringen is duurzaamheid een must voor onze toekomst en die van de volgende generaties. Op dit moment zijn veel energiebedrijven op zoek naar mogelijkheden om groene (duurzame) stroom op te wekken. Eén van die mogelijkheden is dan ook het ontwikkelen van een zonnepark op deze, vrij van landbouw komende, gronden. Daarnaast kan ook een perceel op afstand wat moeilijker in de bedrijfsvoering past ontwikkeld worden.

Het kan daarbij een interessante optie zijn wanneer grond ingezet gaat worden voor de realisatie van zonneparken. Of dit mogelijk ook een optie voor uw bedrijf is hangt erg af van de infrastructuur van het  elektriciteitsnetwerk. De afstand tot een afleverpunt, zogezegd waar de stroom het netwerk in kan, is zeer bepalend voor het kostenplaatje van een zonnepark. Daarnaast speelt ook de perceelgrootte een rol: niet te groot, maar ook weer niet te klein.