Gelingadvies

Infiltratie


InfiltratieInfiltreren kan direct plaatsvinden op de plek zelf waar de neerslag valt, dan wel indirect, kleinschalig, door de vorming van plassen, wadi's of grootschalig door de vorming van een ven of vijver (depressie). Het infiltratievermogen van de bodem of -capaciteit wordt uitgedrukt in de eenheid mm water per etmaal.

Bekijk Infiltratie »

Lozingsvergunning


LozingsvergunningAls u afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater brengt, hebt u een lozingsvergunning nodig. Deze wordt afgegeven door de waterkwaliteitsbeheerder. Voor een aantal soorten bedrijven is ook bij lozing op het gemeenteriool een lozingsvergunning van de waterkwaliteitsbeheerder vereist.

Bekijk Lozingsvergunning »