Gelingadvies

Ruimtelijke ontwikkeling


G&O Consult heeft ruime ervaring met het opstellen en begeleiden van projecten op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening. Onze ervaring is opgebouwd vanuit het verrichten van diverse milieuonderzoeken. Wij hebben goede ervaring opgebouwd met het volledig ontzorgen van onze klanten. Door het bieden van het volledige pakket aan milieuonderzoeken en het kunnen adviseren over welke ruimtelijke planvormen het beste zijn voor uw situatie en het vervolgens kunnen opstellen van het plan kunnen wij voor u het hele traject begeleiden.

Uiteraard kunnen wij ook producten los leveren en inbrengen in het proces dat u zelf begeleidt.

Onze vertrekpunt is uw belang. Wij stellen ons daarbij op als uw adviseur. Uw wensen staan centraal. Wij zullen u adviseren over in onze ogen mogelijke effecten van uw keuzen en voor u inzichtelijk maken wat de voor- en tegens zijn. Uiteindelijk is de keuze aan u. Wij richten ons altijd op een heldere en duidelijke communicatie richting u als onze klant.

Onze kennis is toepasbaar in zowel het stedelijk als landelijk gebied en richt zich vooral op woningbouw- en bedrijfsprojecten. De planvormen die wij voor u kunnen opstellen zijn:

  • omgevingsvergunningen voor afwijkend gebruik (het voormalige projectbesluit)
  • bestemmingsplannen
  • wijzigingsplannen

Voor eventuele onderzoeken of expertise die wij niet intern kunnen leveren beschikken wij over een uitgebreid netwerk van contacten.