Gelingadvies

Bedrijven en milieuzonering


Wenst u een woning op te richten in de nabijheid van een of meerdere bedrijven of wenst u een bedrijf op te richten of uit te breiden in de omgeving van een of meerdere woningen dan dient in het kader van de ruimtelijke ordening bezien te worden of sprake is van een goed woon- en leefklimaat voor u of uw omgeving en dat rechten worden gerespecteerd.

Bekijk Bedrijven en milieuzonering »

Brandveiligheid


Apparatuur die veel stroom gebruikt heeft een grotere kans op het veroorzaken van brand. In apparatuur zitten vaak elektronische onderdelen, die direct contact maken met het lichtnet. Door stof en vettige neerslag binnenin de apparatuur kan er een stroom gaan lopen die warmteontwikkeling geeft en een brand kan veroorzaken.

Bekijk Brandveiligheid »

Externe veiligheid


Wenst u een woning of bedrijf op te richten in de nabijheid van een risicovolle inrichting, buisleiding of transportroute van gevaarlijke stoffen of wenst u gevaarlijke stoffen op te slaan dan kan G&O Consult de risico's voor u in beeld brengen.

Bekijk Externe veiligheid »

IMRO-codering


De afgelopen tijd is er veel gesproken over het digitale bestemmingsplan. Bij velen heerst echter de gedachte: maar wij maken onze bestemmingsplan toch al digitaal! Hiermee wordt bedoeld dat de plankaart, de planvoorschriften en de plantoelichting al digitaal worden gemaakt. Voor de plankaart wordt veelal een CAD-systeem gebruikt en voor de planvoorschriften en de plantoelichting een tekstverwerkings-programma als bijvoorbeeld Word. Tussen deze digitale bestanden bestaat echter geen relatie.

Bekijk IMRO-codering »

Omgevingsvergunning


Een goede omgevingsvergunning vormt de basis van uw bedrijf. In het kader van de omgevingsvergunning (milieu) geven wij u snel en onafhankelijk een overzicht van uw mogelijkheden en kansen. Daarbij leveren we producten als geur- en ammoniakberekeningen, MER-rapportages, Strategische Milieu Beoordelingen en IPPC-onderbouwingen.

Bekijk Omgevingsvergunning »

Ruimtelijke ontwikkeling


G&O Consult heeft ruime ervaring met het opstellen en begeleiden van projecten op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening. Onze ervaring is opgebouwd vanuit het verrichten van diverse milieuonderzoeken. Wij hebben goede ervaring opgebouwd met het volledig ontzorgen van onze klanten.

Bekijk Ruimtelijke ontwikkeling »