Gelingadvies

Omgevingsvergunning


Een goede omgevingsvergunning vormt de basis van uw bedrijf. In het kader van de omgevingsvergunning (milieu) geven wij u snel en onafhankelijk een overzicht van uw mogelijkheden en kansen. Daarbij leveren we producten als geur- en ammoniakberekeningen, MER-rapportages, Strategische Milieu Beoordelingen en IPPC-onderbouwingen. In goed overleg met u, stellen we de gehele aanvraag voor een AMvB of vergunning op, inclusief de milieutekening. Wij hebben ruime ervaring met alle agrarische en aanverwante bedrijven en sectoren, of het nu gaat om varkens, kippen, koeien, nertsen, paarden, konijnen, vissen, akkerbouw, tuinbouw of mestvergisting. Bovendien kunnen wij u bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures terzijde staan.