Gelingadvies

Luchtvaartlawaai


De luchtvaart heeft een bijzondere verbinding met de ruimtelijke ordening. Bij de vaststelling van een luchtvaartterrein werken de vastgestelde geluidsbelastingwaarden direct door in bestemmings- plannen. Gemeenten kunnen niet afwijken van deze grenswaarden en zelf hogere waarden vaststellen wat op basis van de Wet geluidhinder voor (spoor)weglawaai en industrielawaai wel mogelijk is. Om een nieuwe woning te realiseren binnen de geluidzones van een luchtvaartterrein zijn een beperkt aantal mogelijkheden gecreëerd.

G&O Consult kan deze mogelijkheden voor u onderzoeken en in een duidelijke en overzichtelijke rapportage beschrijven. Indien mogelijkheden bestaan om een woning op te richten dient rekening gehouden te worden met het uitvoeren van een onderzoek voor het toepassen van extra geluidisolatie. Ook hiervoor bent u bij G&O Consult aan het juiste adres.

 


luchtvaartlawaai