Gelingadvies

Lozingsvergunning


Als u afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater brengt, hebt u een lozingsvergunning nodig. Deze wordt afgegeven door de waterkwaliteitsbeheerder. Uitzondering op deze vergunningsplicht zijn onder meer de lozing van huishoudelijk afvalwater van varende schepen en de neerslag van ammoniak afkomstig van veehouderijen. Voor een aantal genoemde soorten bedrijven is ook bij lozing op het gemeenteriool een lozingsvergunning van de waterkwaliteitsbeheerder vereist. Voor alle overige lozingen van afvalwater op het gemeenteriool hebt u met de regels van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te maken. De gemeente of provincie is in dat geval het bevoegd gezag om de vergunning aan te vragen.

G&O Consult kan deze aanvraag voor u verzorgen. In een inventariserend gesprek wordt de benodigde informatie verzameld. Hierna wordt het aanvraagformulier ingevuld en afhankelijk van de afspraak kan deze worden ingediend bij het bevoegd gezag.

 


lozingsvergunning