Gelingadvies

Infiltratie


Infiltreren kan direct plaatsvinden op de plek zelf waar de neerslag valt, dan wel indirect, kleinschalig, door de vorming van plassen, wadi's of grootschalig door de vorming van een ven of vijver (depressie). Het infiltratievermogen of -capaciteit van de bodem wordt uitgedrukt in de eenheid mm water per etmaal. Het meten van infiltratiecapaciteit gebeurd met Lysimeters of door proefvakken. In Nederland infiltreert circa 500 mm water per jaar. Infiltratie is een hoofdfactor voor de watervoorziening van de landbouw en de drinkwatervoorziening.

De infiltratiesnelheid wordt bepaald door de aard van de bodem, de aanwezigheid van begroeiing, de bodemgelaagdheid en het hoogte verloop.

Na verloop van tijd neemt vaak de infiltratiecapaciteit af door het opvullen van de poriën in de bodem, het "dichtslaan" van de bodem, het zwellen van kleideeltjes. De bodem is in staat zich na verloop van tijd weer te herstellen.

G&O Consult kan u behulpzaam zijn bij het uit laten voeren van een infiltratieonderzoek.

 


Plaatje