Gelingadvies

IMRO-codering


De afgelopen tijd is er veel gesproken over het digitale bestemmingsplan. Bij velen heerst echter de gedachte: maar wij maken onze bestemmingsplan toch al digitaal! Hiermee wordt bedoeld dat de plankaart, de planvoorschriften en de plantoelichting al digitaal worden gemaakt. Voor de plankaart wordt veelal een CAD-systeem gebruikt en voor de planvoorschriften en de plantoelichting een tekstverwerkings-programma als bijvoorbeeld Word. Tussen deze digitale bestanden bestaat echter geen relatie.

Als nu over een digitaal bestemmingsplan wordt gesproken, dan wordt duidelijk aan iets anders gedacht. Met digitaal in de huidige zin van het woord wordt bedoeld dat in het bestemmingsplan een koppeling wordt gelegd tussen de geografische en administratieve gegevens. Door bijvoorbeeld op de plankaart te klikken kan de gebruiker per perceel of bouwvlak gegevens opvragen over de ter plaatse geldende bestemming en de daarbij behorende voorschriften. Digitaal is dus duidelijk meer dan de traditionele digitale opstelling van de afzonderlijke onderdelen van het bestemmingsplan. Om een digitaal bestemmingsplan te kunnen uitwisselen met derden, moet een dergelijk plan ook vergezeld zijn van een IMRO-codering. Op bijvoorbeeld de website van www.ruimtelijkeplannen.nl ziet u steeds meer volledig digitale bestemmingsplannen opgenomen worden.

G&O Consult kan uw bestemmingswijziging volledig verzorgen waarbij eveneens een volledig digitaal Bestemmingsplan op basis van de IMRO-codering wordt verzorgd. Wanneer u uw plan elders heeft laten uitvoeren maar deze nog niet volledig digitaal heeft kunnen wij deze van de benodigde IMRO-codering voorzien.