Gelingadvies

Externe veiligheid


Wenst u een woning of bedrijf op te richten in de nabijheid van een risicovolle inrichting, buisleiding of transportroute van gevaarlijke stoffen of wenst u gevaarlijke stoffen op te slaan dan kan G&O Consult de risico's voor u in beeld brengen. Wij kunnen voor u een quickscan uitvoeren als ook berekeningen van het "Plaatsgebonden risico" en het "Groepsrisico" met de rekensoftware "RBM II", "SAFETI" en in overleg met het bevoegd gezag "Carola".

De resultaten van het onderzoek worden helder aan u gerapporteerd door middel van aan te houden afstanden welke zijn weergegeven op een kaart. G&O Consult kan voor u ook een verantwoording opstellen van het groepsrisico.

 


externe veiligheid