Gelingadvies

Brandveiligheid


Apparatuur die veel stroom gebruikt heeft een grotere kans op het veroorzaken van brand. In apparatuur zitten vaak elektronische onderdelen, die direct contact maken met het lichtnet. Door stof en vettige neerslag binnenin de apparatuur kan er een stroom gaan lopen die warmteontwikkeling geeft en een brand kan veroorzaken.

Om de schade bij brand te beperken vormt in het bouwbesluit (bouwregelgeving) brandcompartimentering een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt uitgegaan van het beheersbaar houden van een eventuele brand. De maximale oppervlakte van een brandcompartiment wordt bij (de meeste) nieuw te bouwen gebouwen gesteld op 1000 m² (er zijn mogelijkheden om grotere ruimten te maken door een of meerdere gelijkwaardige oplossingen) Een bouwwerk wordt onderverdeeld in brandcompartimenten door middel van constructies welke een weerstand hebben tegen brand (WBDBO, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag). Dit houdt in dat de constructie ervoor zorgt dat een brand voor een bepaalde periode binnen één compartiment blijft. Eventueel aanwezige deuren in deze constructies moeten zelfsluitend zijn en ook brandwerend.

G&O Consult kan een vuurlast berekening voor u uitvoeren. In overleg met u worden uw plannen en uw wensen besproken waarna een vuurlastberekening wordt uitgevoerd. De resultaten van de berekening worden getoetst en in een duidelijke en overzichtelijke rapportage overlegd.