Gelingadvies

Bodemonderzoek


G&O Consult is een door de overheid erkende organisatie en opgenomen op de website van Bodem+. De medewerkers zijn gecertificeerd en ingeschreven in het BRL SIKB 2000. Daarnaast is G&O Consult NEN ISO 9001:2008 gecertificeerd. De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd, conform het protocol BRL-SIKB 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Bemonsteringen vinden in overleg plaats met de opdrachtgever. Het laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd door een AS3000 geaccrediteerd milieulaboratorium.

Hierdoor is G&O Consult in staat om onafhankelijk bodemonderzoeken uit te voeren voor de bepaling van een nulsituatie, bodemsanering,  nieuwbouwproject, aan- en verkoop van gronden als ook bouwblokvergrotingen.

De reguliere doorlooptijd bedraagt 4 weken. Mocht u sneller een resultaat willen zien dan is dit zeker bespreekbaar.

 


Bodemonderzoek