Gelingadvies

Bodemonderzoek


BodemonderzoekDe bodem is de bovenste laag van de aardkorst. De definitie in de bodemkunde is specifieker, namelijk die laag van de aardkorst die door planten beworteld is, of waarin zich bodemvormende processen afspelen. Onderdeel hiervan is Bodemverontreiniging. Dit is de term die wordt gegeven aan door de mens aan- of ingebrachte stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen en leiden of kunnen leiden tot schade aan het ecosysteem.

Bekijk Bodemonderzoek »

Archeologie


ArcheologieVoor de archeologie begint de geschiedenis 1 seconde geleden. De plek 4 meter onder onze voeten is rond 1100 ontstaan. Op zich niet vreemd dat in de tussentijd tal van voorwerpen in de bodem zijn achtergebleven. Op het moment dat bodemverstorende activiteiten worden voorzien, dient dan ook vaak een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden.

Bekijk Archeologie »

Funderingsonderzoek


FunderingsonderzoekDe fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals de eigen belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Maar is de grond waarop u wilt gaan bouwen wel draagkrachtig genoeg?

Bekijk Funderingsonderzoek »